Ojczysty - dodaj do ulubionych!


Białostocka mowa

Fundacja artLAB w roku 2014 dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty - dodaj do ulubionych! zrealizuje projekt "Kocik stącił apołonik ilustrowana gwara białostocka".


Podstawą projektu "Kocik strącił apałonik ilustrowana gwara białostocka'" jest zanikająca mowa białostocka (regionalna polszczyzna typu kresowego). Wywiady z mieszkańcami Białegostoku i miejscowości sąsiednich oraz literatura (opracowania naukowe, słuchowiska radiowe)  stanowić będą element wyjściowy zadania. W oparciu o ten materiał zakładamy stworzenie krótkiej formy literackiej: wiersza, który zostanie zilustrowany i wydany w formie książki. Promowana ona będzie przez niedługi, typograficzny – częściowo animowany  film, umieszczony w Internecie. Ilustracje, tekst i spot w pełni autorskie wykonają twórcy z Podlasia. Równolegle powstanie i będzie rozwijany blog, zawierający wszystkie składowe projektu, w tym książkę (pdf) do darmowego pobrania. Meritum zadania stanowić będą trzy wieczory autorskie promujące publikację, gdzie aktor odczyta jej treść, a twórcy zapoznają publiczność z całym projektem. Przy pomocy nowoczesnych środków wyrazów powstanie publikacja promująca Podlasie i utrwalająca świadomość lokalnych tradycji.