III sektor dla PolskiVII Forum Inicjatyw Pozarządowych w województwie Podlaskim


W dniach 24-25 czerwca 2014 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z terenu Województwa Podlaskiego pod hasłem „III sektor dla Polski”. Organizatorem był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Siecią Pozarządową. Wojewoda Podlaski objął FIP honorowym patronatem. 
Główną ideą spotkania było stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Jak pisał Jan Jakub Wygnański: "Jeśli nie chcemy jako środowisko po 25 latach utknąć tu gdzie jesteśmy - musimy "wrzucić 2-gi bieg" i zbudować podstawowe narzędzia nawigacji. Bardzo tego potrzebujemy i warto wspierać się nawzajem w dążeniu do tego celu".
FIP został poświęcony debacie o roli i miejscu III sektora w Polsce. Czym jest, a czym być powinien? Jaki jest poziom zaufania społecznego dla naszej działalności, jakie są źródła braku akceptacji? Co będzie warunkować budowanie pozytywnego wizerunku? Sektor wystandaryzowany - poprawa jakości czy autodestrukcja?

W Forum uczestniczyłam jako przedstawiciel naszej organizacji. Było to pierwsze wojewódzkie forum w którym uczestniczyłam i niestety przyszłam na nie nieprzygotowana: brak aparatu cyfrowego! Obserwując innych uczestników, którzy cały czas cykali sobie fotki, czułam się niezręcznie ;) Musiałam posiłkować się swoimi twórczymi zdolnościami. Tak więc, poniżej "fotka" z wykładu Dariusza Kraszewskiego, Fundacja im. Stefana Batorego:
Dariusz przedstawił ogólnopolską akcję fundacji "Masz Głos, Masz Wybór", która angażuje obywateli oraz władze do dialogu i współpracy. Jaj celem jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców udziałem w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności wyborców i wybranych za decyzje podjęte w dniu głosowania. 

Poznałam też kryteria i warunki uzyskania podlaskiego pozarządowego funduszu mikrodotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. I "fotka":


Podczas forum przedstawiciele organizacji z całego województwa pracowali w ośmiu grupach dyskusyjnych: 
- współpraca czy rywalizacja - zasady współpracy wewnątrz sektora
- partner czy petent, współpraca organizacji z samorządem (dwie grupy)
- meandry partnerstwa społeczno-prywatnego, standardy współpracy z biznesem
- tworzenie wizerunku organizacji, standardy współpracy z mediami
- standardy a jakość usług
- rola standardów w zarządzaniu organizacją, w tym aspekty prawne
- standarty etyczne - deklaracja czy zobowiązanie
Współpracowałam z grupą A / Partner czy petent, współpraca organizacji z samorządem. Modelatorami grupy byli Eliza Szadkowska oraz Jarosław Ruszewski. Poznałam wiele ciekawych spostrzeżeń, uwag i doświadczeń innych organizacji czy urzędników. Mam nadzieję, że wypracowane przez nas diagnozy i pomysły posłużą do opracowania strategii działania III sektora na poziomie regionalnym, czy krajowym.
Joanna Sitko