13. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego "Kieszeń Vincenta" - Wspomaganie rozwoju
W ramach 13. Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego "Kieszeń Vincenta" – Wspomaganie rozwoju zostaną opublikowane nasze trzy scenariusze twórczych działań.Warsztaty realizowane są w Poznaniu od 2002 r. W ramach projektu, opracowane przez siebie, scenariusze działań realizują studenci zaproszenie z uniwersytetów i akademii sztuk pięknych z Polski oraz z zagranicy. Celem tego przedsięwzięcia jest przedstawienie odmienności kulturowych, a także nawiązanie dialogu w oparciu o wymianę doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

W Kieszeni Vincenta uczestniczą studenci z Polski i Europy, m.in. z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji czy Finlandii. Dzięki temu Kieszeń Vincenta, której zawsze towarzyszy forum dla profesorów i studentów, jest ważnym miejscem wymiany myśli, inspirującym i pełnym pomysłów miejscem spotkań młodych twórców.

13. edycja Kieszeni Vincenta skupiona jest wokół tematu Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki, składa się z części: warsztatowej i forum (części refleksyjnej oraz artystycznej). Skupia się na poszukiwaniu i wdrażaniu nowatorskich metod działań artystycznych w obszarze sztuk wizualnych i muzyki, wspierających indywidualny rozwój artystyczny, ale też wzbogacający kreatywność i otwartość wszystkich uczestników na sztukę.


więcej informacji:UMK Toruń - Wspomaganie łąki barwą
ASP Łódź - Malowanie intuicyjne
ASP Kraków - Rozmowa
Nie Po Drodze Suwałki - Start From Art
Państwowa Akademia Projektowania i Sztuki w Charakowie (Ukraina) - Animacja-anaglif-animacja
Monika Goetzendorf-Grabowska, dr Beata Marcinkowska portre Ty, konterfek Ty 

prof. Eugeniusz Józefowski Odkrywanie i ukrywanie