Scenariusz warsztatów plastycznych

Warsztaty plastyczne "Budujemy Białystok"

zrealizowane w ramach dofinansowania Fundacji CEMEX "Budujemy przyszłość" oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.