Konferencja "Dziedzictwo kulturowe wsi woj. podlaskiego i lubelskiego - wiedza, dobre praktyki, wyzwania"

Na Konferencji "Dziedzictwo kulturowe wsi woj. podlaskiego i lubelskiego - wiedza, dobre praktyki, wyzwania" Fundacja artLAB prezentowała projekt Magdy Toczydłowskiej-Talarczyk "Co licho za piecem szepce".


Konferencja zorganizowana była w dniach 28-29 marca 2014 w Białowieży przez Fundację Wspomagania Wsi i Białowieski Park Narodowy. Spotkanie miało na celu refleksję nad rolą dziedzictwa wsi dla społeczności obu województw. W trakcie konferencji była prezentowana prezentowana była książka wydana przez Fundację Wspomagania Wsi pt. Rzecz o dziedzictwie wsi. Bardzo istotną częścią konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i instytucji realizującymi projekty na rzecz dziedzictwa w regionie.
Najciekawszymi punktami konferencji były wykłady: Ochrona wiejskiego krajobrazu na Podlasiu, dr Artur Gaweł, Białostockie Muzeum Wsi, Zamiany w dziedzictwie krajobrazowo-ruralistycznym woj. lubelskiego, a także o Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i Gminnych Komisjach Urbanistyczno-Architektonicznych, Jadwiga Jamiołkowska, Forum Kultury Przestrzeni  oraz panel prezentacji projektów regionalnych, który stanowił inspirującą wymianę myśli i poglądów.

Fundacja artLAB prezentowała projekt Magdy Toczydłowskiej-Talarczyk Co licho za piecem szepce.

Dzień drugi rozpoczęły sesje stolikowe z reprezentantami Urzędu Marszałowskiego Woj. Podlaskiego i Lubelskiego, po której odbyły się warsztaty: m.in. "Questing" jako nowy sposób poznawania dziedzictwa wsi.


 zdjęcia pochodzą z portalu Witryna Wiejskalinki:  witryna wiejska 1    witryna wiejska 2    wszechnica - wykłady