Budujemy Białystok
Nasza fundacja uzyskała grant od Fundacji CEMEX na zrealizowanie projektu "Budujemy Białystok"


     Projekt “Budujemy Białystok” zakłada przeprowadzenie warsztatów plastycznych oraz wystawę w galerii w Białymstoku. Warsztaty odbędą się w 5 szkołach podstawowych leżących w różnych dzielnicach miasta. Zajęcia będą polegały na stworzeniu przez dzieci monumentalnych kolaży pokazujących miasto z wyobraźni, fantastyczne budynki z przyszłości, które powstaną z wydruków budynków i miejsc istniejących w przestrzeni miejskiej oraz elementów dorysowanych i domalowanych przez uczestników. Dzieci poznają w ten sposób różnorodność miasta, jego historię i zabytki, różne style architektoniczne oraz charakterystyczne cechy zabudowań poszczególnych osiedli. Poruszą wyobraźnię, przekształcając dostępne lub wykonane przez dzieci wydruki zdjęć różnych białostockich obiektów. Stworzą przestrzenną hybrydę zabytków i budynków Białegostoku. Wykonane kolaże zostaną sfotografowane i wydrukowane w powiększonej skali i zaprezentowane w przestrzeni galerii jako instalacja. Dzieci będą mogły skonfrontować swe pomysły z innymi pracami i z gotową instalacją w galerii. Po zakończeniu ekspozycji prace zostaną przekazane szkołom biorącym udział w warsztatach jako niebanalna dekoracja. Powstanie katalog on-line (making-of), który zostanie przesłany nauczycielom jako pomysł na alternatywną lekcję plastyki. Wystawa oraz warsztaty mają szansę stać się ważnym głosem w aktualnie toczącej się w Białymstoku dyskusji o rewitalizacji historycznych miejsc, zwłaszcza zabytkowej architektury drewnianej.


więcej na stronie Fundacji CEMEX tutaj