ABC współpracy z mediami

Mini wykłady, ćwiczenia i symulacje odnośnie współpracy organizacji pozarządowych z mediami.


4 lipca 2014 r. w Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych Departament Spraw Społecznych w Białymstoku uczestniczyłam w warsztatach "ABC współpracy z mediami" prowadzonymi przez Aleksandrę Puławską (twórczyni lokalnej gazety „Stacja Tłuszcz”, prezeska Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” realizującego różne projekty na rzecz lokalnej społeczności). 

Warsztat przeznaczony był dla osób odpowiedzialnych za współpracę z mediami lub planujących taką rolę pełnić, poszukujących wiedzy i praktycznych narzędzi do skutecznego promowania działań swoich organizacji.

Na warsztatach poruszyliśmy:
  • specyfikę pracy mediów i dziennikarzy/rek;
  • jak zainteresować redakcję i dziennikarzy swoimi działaniami?; 
  • pisanie prostej informacji prasowej, cechy dobrego zdjęcia;
  • najczęstsze formy współpracy z mediami (konferencja prasowa, wywiad prasowy, radiowy, TV) – co trzeba wiedzieć przed, w trakcie i po konferencji lub wywiadzie;
  • najważniejsze zagadnienia prawne we współpracy z mediami, np. autoryzację, sprostowanie.

Warsztaty trwały przez 6h. Panowała bardzo pozytywna i twórcza atmosfera. Największą wartością była wymiana doświadczeń i kontaktów z innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ponadto poznałam podstawową zasadę konstruowania tekstów informacyjnych: ZASADĘ ODWRÓCONEJ PIRAMIDY, którą przedstawiam poniżej:

odwrócona piramidaJoanna Sitko